Veliki za male

Kontakt

VELIKI ZA MALE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU

KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju
Tel: +385 1 23 88 532
Fax: +385 1 23 67 442

email: velikizamale@gmail.com