Veliki za male

Kamp

Edukacijsko rekreacijski kamp u Tučepima
Svake godine u kamp je uključeno oko 25 adolescenata iz cijele Hrvatske.
Osnovni cilj kampova je u sigurnom okruženju omogućiti djeci interakciju s vršnjacima koja podiže osjećaj samopouzdanja, daje iskustvo što se sve može postići unatoč dijabetesu i pomaže u razvijanju takvih navika koje će biti korisne kad se polaznici vrate kući.

Dnevni raspored u kampu sadrži mnoge edukacijske, zabavne i sportske aktivnosti. Vožnja biciklom, skijanje, plivanje, potraga za blagom, pripremanje obroka, vožnja brodom i planinarenje postale su uobičajene aktivnosti u našem kampu.

Kako bismo razmijenili iskustva s drugim zemljama, više puta smo organizirali odlazak naše djece u Češku i  dolazak njihove djece oboljele od šećerne bolesti u Hrvatsku.


Zahvaljujemo
Tučepima i njegovim stanovnicima na svesrdnoj pomoći i gostoprimstvu sve ove godine

 

Smatram da je ovo ljetovanje nešto najljepše što mi se dogodilo u životu.

Dječak 12 god

 

Naučio sam mnogo toga i to na zanimljiv način.

Dječak 15 god

 

Dobro je što sam upoznala puno novih ljudi koji imaju isti problem.
Djevojčica 13 god
Kamp Ljetne radosti Radionica za adolescente Sportske aktivnosti Kamp  Ljetne radosti Kamp Sportske aktivnosti Radionica Radionica Sportske aktivnosti Pjena party Kupanje Radionica Ljetne radosti Zabava