Veliki za male

Aktivnosti

Radionica za roditelje
Rad u grupama timskim pristupom daje mogućnost roditeljima predškolske djece i roditeljima novootkrivene djece dijabetičara da steknu znanja i vještine za uspješno zbrinjavanje šećerne bolesti u svakodnevnom životu.

Vikend radionice za male
Vikend radionice su posebno preporučljive za adolescente kojima je u toj dobi potpora vršnjaka važan motivacijski faktor. Mladi proširuju stečeno znanje o bolesti, njenom liječenju i samozbrinjavanju, potiče ih se na osamostaljivanje i preuzimanje brige i odgovornosti za sebe i vlastito zdravlje.

Edukacija zdravstvenih djelatnika - edukacija timova
U svrhu promicanja multidisciplinarnog pristupa kronično bolesnom djetetetu obrađuju se teme vezane uz najnovija dostignuća u pedijatrijskoj dijabetologiji izravnom edukacijom timova kroz predavanja, radionice, okrugle stolove i  rad u malim grupama.

Edukacija prosvjetnih djelatnika o dijabetesu djece
Edukacijom povećavamo znanje i vještine prosvjetnih djelatnika i utječemo na njihove stavove o kronično bolesnom djetetu. Na taj se način izbjegavaju nepotrebna ograničenja koja često proizlaze iz neznanja i straha, olakšava se komunikacija s roditeljima. Edukacijom unapređujemo odnos s bolesnim djetetom te  pomažemo u prihvaćanju djeteta oboljelog od šećerne bolesti u zajednicu koja ima izuzetno važnu ulogu u njegovu psihosocijalnom razvoju.