Veliki za male

Dijabetes u djece

Što je dijabetes?
Dijabetes melitus ili šećerna bolest tip 1 autoimuna je bolest, za koju se nasljeđuje sklonost i u kojoj zasad nepoznati faktori iz okoline potaknu autoimuno razaranje beta stanica gušterače u kojima se stvara inzulin.  

Djeca obolijevaju gotovo isključivo od dijabetesa tipa 1.
Incidencija bolesti  je u porastu. U Hrvatskoj se godinje otkrije više od 100 novih bolesnika u dobi od  0 –-18 g. Danas u Hrvatskoj ima oko 1000 djece i adolescenata  s dijabetesom tipa 1.


Kako prepoznati dijabetes?
Uz dijabetes javljaju se neki karakteristični znaci: učestalo mokrenje velikih količina mokraće (poliurija), žeđ (polidipsija), pojačani apetit (polifagija), gubitak na težini, slabost, umor.
Nakon što se na osnovu kliničkih znakova i laboratorijskih pretraga utvrdi da dijete boluje od šećerne bolesti, u bolnici se započinje s terapijom. O bolesniku brigu preuzima tim koji čine liječnik, medicinska sestra, dijetetičar  i psiholog.


Liječenje
Dijabetes tip 1 liječi se inzulinom. Uz inzulinsku terapiju, pravilnu prehranu i tjelovježbu osnovu liječenja bolesnika sa šećernom bolešću čini edukacija. Ona je  temelj samokontrole  i terapije i ključ njezina uspjeha.

Uspješna edukacija ne pruža samo znanje; ona mora osposobiti i motivirati mladu osobu da upotrijebi to znanje u rješavanje problema s kojima se susreće u samoliječenju.     

Danas se ona provodi  ne samo u bolnici nego i izvan nje, na niz načina primjerenih dobi i zrelosti bolesnika, njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Upravo to je rukovodilo naš tim u novijem pristupu liječenju  i edukaciji naših bolesnika.